Procedury zwrotu

Kryteria przyjęcia zwrotu starego recyrkulatora (rozliczenie kaucji)

Podstawą przyjęcia recyrkulatora do regeneracji jest jego kompletność (korpus i przepustnica) oraz brak uszkodzeń mechanicznych. Po pierwsze recyrkulator należy dokładnie obejrzeć i sprawdzić czy na korpusie nie znajdują się ślady pęknięć, oderwań mocowań na śruby, dziury, spawy poprzeczne wzdłużne świadczące o naprawie korpusu, wżery. Po drugie należy sprawdzić przepustnicę czy znajduję się na niej zawór i podobnie jak w przypadku korpusu sprawdzić jej stan mechaniczny.

recyrkulator

Przepustnica – bezwzględne warunki rozpatrzenia zwrotu oraz przykładowe zdjęcia przepustnic nie spełniające kryteriów zwrotu:

  • 1. Nie może być uszkodzona mechanicznie – pęknięta, połamana czy zdeformowana.
  • 2. Nie może być silnie skorodowana lub po spaleniu.
  • 3. Musi być kompletna wyposażona w zawór (dźwignia oraz mechanizm zamykający).
przepustnica przepustnica przepustnica
przepustnica przepustnica przepustnica

Korpus – bezwzględne warunki rozpatrzenia zwrotu oraz przykładowe zdjęcia korpusów nie spełniające kryteriów zwrotu:

  • 1. Nie może być uszkodzony mechanicznie – pęknięty, dziurawy, połamany czy zdeformowany.
  • 2. Nie może być silnie skorodowany lub po spaleniu.
  • 3. Wszystkie mocowania muszą być całe.
korpus korpus korpus
korpus korpus korpus

Recyrkulator powinien być kompletny i nie rozłożony na elementy składowe. Otwory powinny być zaślepiane w taki sposób aby uniemożliwić wycieki resztek płynów w transporcie. Powinny również być zapakowane w karton po nowym module i zabezpieczone w celu ochrony przed uszkodzeniem.

Masz więcej pytań przejdź do kontaktu

Przejdź do kontaktu

Masz więcej pytań ? Przejdź do kontaktu